Svetainės struktūra www.vgtu.lt My VGTU

       2000 m. gegužės 17, 18 d. organizuojama konferencija "Elektronika’2000".
Konferencijos organizatoriai:

  • KTU,
  • VGTU,
  • Lietuvos mokslų akademija ir
  • AB "Lietuvos Telekomas".
Organizacinio komiteto pirmininkas - prof., habil.dr. D. Eidukas.


       Bendra konferencijos programa
       Tarptautinės konferencijos programa
       Respublikinės konferencijos programa


       Numatoma, kad du šios konferencijos posėdžiai
  • T171 Mikroelektronika;
  • T191 Aukštų dažnių technologijos
bus organizuoti Vilniuje, VGTU Elektronikos fakultete. Paraiškas dėl pranešimų šiuose posėdžiuose galima siųsti adresu:

              VGTU, Elektronikos fakultetas,
              Aušros Vartų 7A - 101k.,
              LT2600 Vilnius, Lietuva


Tel.              (8-22) 627706
Faksas:        (8-22) 627730
El. paštas:    MICROWAVES@el.vtu.lt

       Paraiškos forma *.jpg formate pridedama: forma.zip

       VGTU Radioelektronikos ir Radijo aparatūros katedros turi prof. D. Eiduko atsiųstą išsamią informaciją apie konferenciją.