Svetainės struktūra www.vgtu.lt My VGTU

Informacija


      2003 m. kovo mėn 14 d. organizuojama jaunųjų mokslininkų konferencija "Elektronika ir elektrotechnika".Konferencijos organizatorius

Organizacinio komiteto pirmininkas - prof., habil. dr. R. Martavičius.
Organizacinio komiteto sekretorius - mgr. A. Ušinskas (au@el.vtu.lt)

      Numatomos konferencijos sekcijos:

  • T121 Signalų technologija.
  • T125 Automatizavimas, robotika, valdymo inžinerija.
  • T170 Elektronika.
  • T180 Telekomunikacijų inžinerija.
  • T190 Elektros inžinerija.
  • T191 Aukštų dažnių technologijos

      Sekcijų posėdžiai vyks Vilniuje, VGTU elektronikos fakultete Aušros Vartų g. 7 ir naujuose rūmuose Naugarduko g. 41.A.
      Konferencijos programa, sekcijų laikas ir vieta bus skelbiami Internete.

      Kviečiame dalyvauti doktorantus, magistrantus ir kitus jaunuosius mokslininkus.

      Siūlomų pranešimų individualių paraiškų arba jų sąrašo lauksime iki 2003 m. vasario mėn. 21 d.. Jeigu siųsite pranešimų sąrašą, sąraše nurodykite pranešimo autorių, organizaciją, autoriaus pareigas, darbo vadovą, pranešimo pavadinimą, sekciją ir elektroninio pašto adresą.
Konferencijoje pranešimų iliustracijas bus galima demonstruoti kompiuteriniu projektoriumi. Po konferencijos geriausių pranešimų medžiagą numatoma spausdinti.

      Paraišką registruoti Internete arba siųsti adresu:

VGTU, Elektronikos fakultetas,
Aušros Vartų 7A
LT-2600 Vilnius, Lietuva.

      Kontaktams:

tel. (5) 2744766,
faks. (5) 2627730,
e-paštas au@el.vtu.lt