Svetainės struktūra www.vgtu.lt My VGTU

Informacija

       2001 m. kovo 16 d. organizuojama jaunųjų mokslininkų konferencija "Elektronika ir elektrotechnika".
Konferencijos organizatoriai:
Organizacinio komiteto pirmininkas - prof., habil. dr. S. Štaras.
Organizacinio komiteto sekretorius - mgr. A. Ušinskas (au@el.vtu.lt)

       Numatomos konferencijos sekcijos:
 • T121 Signalų technologija.
 • T125 Automatizavimas, robotika, valdymo inžinerija.
 • T170 Elektronika.
 • T180 Telekomunikacijų inžinerija.
 • T190 Elektros inžinerija.
 • T191 Aukštų dažnių technologijos

       Sekcijų posėdžiai vyks Vilniuje, VGTU elektronikos fakultete Aušros Vartų g. 7A.

       Konferencijos programa, sekcijų laikas ir vieta paskelbti Internete 2001programa.

       Kviečiame dalyvauti doktorantus, magistrantus ir kitus jaunuosius mokslininkus.

       Siūlomų pranešimų individualių paraiškų arba jų sąrašo lauksime iki 2001 m. vasario 19 d.. Jeigu siųsite pranešimų sąrašą, sąraše nurodykite pranešimo autorių, organizaciją, autoriaus pareigas, darbo vadovą, pranešimo pavadinimą, sekciją ir elektroninio pašto adresą. Konferencijoje pranešimų iliustracijas bus galima demonstruoti kodoskopu. Po konferencijos geriausių pranešimų medžiagą numatoma spausdinti.

       Paraišką registruoti žemiau pateiktoje registracijos formoje arba siųsti adresu:

VGTU, Elektronikos fakultetas,
Aušros Vartų 7A - 101kab.,
LT2600 Vilnius, Lietuva.

       Kontaktams:

Tel. (8-22) 627706
Faks. (8-22) 627730
El. paštas au@el.vtu.lt


Konferencijos programa

AUTOMATIZAVIMO, ROBOTIKOS, VALDYMOINŽINERIJOS IR ELEKTROS INŽINERIJOS SEKCIJOS

 • Rytinis posėdis - 10:00 (2001 03 16, AB "Lietuvos energija", Vyriausioji dispečerinė tarnyba)
 • T125 Automatizavimas, robotika, valdymas
 • Popietinis posėdis - 14:00 (2001 03 16, VGTU Elektronikos fakultetas)
 • T125 Automatizavimas, robotika, valdymas

SIGNALŲ TECHNOLOGIJŲ SEKCIJA

 • Rytinis posėdis - 10:00 (2001 03 16, VGTU Elektronikos fakultetas)
 • T121 Signalų technologijos
 • Stendiniai pranešimai

TELEKOMUNIKACIJŲ INŽINERIJOS IR ELEKTRONIKOS SEKCIJOS

 • Popietinis posėdis - 14:00 (2001 03 16, VGTU Elektronikos fakultetas)
 • T180 Telekomunikacijų inžinerija
 • T170 Elektronika
 • Stendiniai pranešimai

Reikalavimai straipsniams

       Straipsniai gali būti pateikiami lietuvių ar anglų kalbomis. Straipsnio apimtis 4-6 (A4 forma) puslapiai, atspausdinti lazeriniu spausdintuvu.

       Straipsnio medžiaga pateikiama šia tvarka:
       Straipsnio pavadinimas. Autoriaus (-ių) vardas ir pavardė, skliaustuose – sutrumpintas darbovietės pavadinimas, pvz.: VGTU. Straipsnio anotacija originalo kalba iki 500 ženklų.

       Pageidautina, kad paskutinis straipsnio puslapis būtų užpildytas visas. Straipsnio puslapius sunumeruoti pieštuku kairiojoje viršutinio puslapio dalyje. Lietuvių k. parašytiems straipsniams būtina reziumė anglų kalba. Anglų kalba straipsniams pateikiama lietuvių kalba parašyta reziumė. Reziumė rašyti taip: straipsnio pavadinimas, autorius (-iai), santrauka (iki 500 ženklų).

       Straipsnį pateikti diskelyje ir atspausdintą (teksto redaktorius Mikrosoft Word 97, Word 2000 arba Word 7 lietuviškos abėcėlės kodų lentelė Baltic Rim; tvarkyklė Winlika; šriftas Times New Roman, Times Lt). Rankraštį maketuoti A4 formato horizontaliame lape viena skiltimi, vienos eilutės protarpiu su tokiomis paraštėmis: viršuje – 2,5 cm, apačioje – 2,5 cm, kairėje - 2 cm, dešinėje – 16,7 cm. Pastraipas pradėti su 0,7 cm įtrauka.

       Rankraščio dalimis vartoti tokio dydžio ir stiliaus šriftą:
       Pavadinimas                              14 pt     pusjuodis
       Autorius                                    12 pt     pusjuodis
       Organizacija                              10 pt     kursyvinis
       Anotacija                                  10 pt     pusjuodis
       Pagrindinis tekstas                     10 pt     normalus
       Pastraipų pavadinimai                10 pt     pusjuodis
       Lentelės                                      9 pt     normalus
       Literatūros sąrašas                      9 pt     normalus
       Reziumė                                      8 pt     normalus

       Iliustracijos numeruojamos arabiškais skaitmenimis (3 pav.; Fig. 3), pusjuodžiu šriftu. Nuotraukos skenuojamos ir įkomponuojamos į tekstą.

       Lentelės numeruojamos arabiškais skaitmenimis (1 lentelė, Table 1), pusjuodžiu šriftu.

       Pastaba: autoriaus (-ių) parengtas ir suredaguotas straipsnis papildomai nebus redaguojamas.

       Straipsnio šablonas patalpintas sablonas.zip faile.

       Prašome iki 2001 m. gegužės mėn. 31 d. VGTU Elektronikos fakulteto profesoriui R. Martavičiui pateikti du identiškus straipsnio egzempliorius, vadovo atsiliepimą ir diskelį su jo įrašu (arba siųsti elektroniniu paštu romar@el.vtu.lt).