Svetainės struktūra www.vgtu.lt My VGTU

Informacija


      2005 m. kovo mėn 18 d. organizuojama jaunųjų mokslininkų konferencija "Elektronika ir elektrotechnika". Konferencijos organizatorius:

Mokslo komiteto pirmininkas - prof. habil. dr. R. Martavičius (tel. 2744765 el. paštas: romanas.martavicius@el.vtu.lt)
Mokslo komiteto sekretorius - doc. dr. A. Ušinskas (tel. 2370567 el. paštas: andrius.usinskas@el.vtu.lt)
Organizacinio komiteto pirmininkas - doc. dr. V. Urbanavičius (tel. 2744756 el. paštas: vytautas.urbanavicius@el.vtu.lt)
Organizacinio komiteto sekretorius - mgr. D. Grigaitis (tel. 2370567 el. paštas: darius.grigaitis@el.vtu.lt)


      Numatomos konferencijos sekcijos:

  • T111 Vaizdų technologija.
  • T121 Signalų technologija.
  • T125 Automatizavimas, robotika, valdymo inžinerija.
  • T170 Elektronika.
  • T180 Telekomunikacijų inžinerija.
  • T190 Elektros inžinerija.
  • T191 Aukštų dažnių technologijos

      Sekcijų posėdžiai vyks Vilniuje, VGTU elektronikos fakultete Naugarduko g. 41.


      Kviečiame dalyvauti doktorantus, magistrantus ir kitus jaunuosius mokslininkus.

      Siūlomų pranešimų individualių paraiškų arba jų sąrašo lauksime iki 2005 m. kovo mėn. 14 d.. Jeigu siųsite pranešimų sąrašą, sąraše nurodykite pranešimo autorių, organizaciją, autoriaus pareigas, darbo vadovą, pranešimo pavadinimą, sekciją ir elektroninio pašto adresą.
Konferencijoje pranešimų iliustracijas bus galima demonstruoti kompiuteriniu projektoriumi. Po konferencijos geriausių pranešimų medžiagą numatoma spausdinti.

      Paraišką registruoti Internete arba siųsti adresu:

VGTU Elektronikos fakultetas,
Naugarduko 41,
LT-03227 Vilnius, Lietuva.

      Kontaktams:

tel. (5) 2744756,
faks. (5) 2744770,
e-paštas darius.grigaitis@el.vtu.lt

 


Konferencijos programa

Konferencijos programos aprašymą skaitykite čia (*.pdf).


Reikalavimai straipsniams

       Straipsniai gali būti pateikiami lietuvių ar anglų kalbomis. Straipsnio apimtis 4-6 puslapiai, atspausdinti lazeriniu spausdintuvu.

       Straipsnio medžiaga pateikiama šia tvarka:
       Straipsnio pavadinimas. Autoriaus (-ių) vardas ir pavardė, skliaustuose – sutrumpintas darbovietės pavadinimas, pvz.: VGTU. Straipsnio anotacija originalo kalba iki 500 ženklų.

       Pageidautina, kad paskutinis straipsnio puslapis būtų užpildytas visas. Straipsnio puslapius sunumeruoti pieštuku kairiojoje viršutinio puslapio dalyje. Lietuvių k. parašytiems straipsniams būtina reziumė anglų kalba. Anglų kalba straipsniams pateikiama lietuvių kalba parašyta reziumė. Reziumė rašyti taip: straipsnio pavadinimas, autorius (-iai), santrauka (iki 500 ženklų).

       Straipsnį pateikti diskelyje ir atspausdintą (teksto redaktorius Mikrosoft Word 97, Word 2000 arba Word XP šriftas Times New Roman). Rankraštį maketuoti A4 formato horizontaliame lape viena skiltimi, vienos eilutės protarpiu su tokiomis paraštėmis: viršuje – 2,5 cm, apačioje – 2,5 cm, kairėje - 2 cm, dešinėje – 16,7 cm. Pastraipas pradėti su 0,7 cm įtrauka.

       Rankraščio dalims vartoti tokio dydžio ir stiliaus šriftą:

Pavadinimas
Autorius

Organizacija

Anotacija

Pagrindinis ekstas
Pastraipų pavadinimai
Lentelės
Literatūros sąrašas
Reziumė

14 pt     pusjuodis
12 pt     pusjuodis
10 pt     kursyvinis
10 pt     pusjuodis
10 pt     normalus
10 pt     pusjuodis
  9 pt     normalus
  9 pt     normalus
  8 pt     normalus

 

       Paskutiniuoju skyriumi turi būti skyrius pavadintas Literatūra. Jame pateikiamas naudojamų literatūros šaltinių sąrašas, rašomas 9 pt šriftu, surūšiuotas pagal šaltinio autorių. Kiekvieno šaltinio informacija pateikiama tokia tvarka:

              ▪    eilės numeris;

                  autorių vardų pirmosios raidės ir pavardės pastorintu šriftu;

                  šaltinio pavadinimas;

                  leidinio ir leidyklos pavadinimas;

                  data, tomo numeris, leidinio numeris (jeigu tokie yra), puslapių numeriai.

       Formulės rašomos, naudojant standartinį Word formulių redaktorių, pagrindinių kintamųjų šrifto dydis (Size Full) – 10 pt.

       Iliustracijos – piešiniai ir lentelės turi būti patalpinti tiesiog tekste (be rėmelių). Lentelių pavadinimai rašomi virš lentelių 9 pt šriftu. Lentelės numeruojamos taip: 1 lentelė, 2 lentelėTable 1 … (pastorintu šriftu). Piešinių pavadinimai rašomi po piešiniu 9 pt šriftu. Piešiniai numeruojami taip: 1 pav., 2 pav., Fig. 3 … (pastorintu šriftu). Nuotraukos skenuojamos ir įkomponuojamos į tekstą. Iliustracijas būtina įterpti į tekstą kaip objektus.

       Straipsnio pabaigoje būtina pridėti trumpą reziumė bei straipsnio pavadinimą anglų kalba (jei straipsnis lietuvių kalba ir atvirkščiai).

       Straipsnio šablonas patalpintas sablonas.zip faile.

       Pastaba: autoriaus (-ių) parengtas ir suredaguotas straipsnis papildomai nebus redaguojamas.

       Prie straipsnio pridėti vadovo atsiliepimą.
 

       Prašome iki 2005 m. birželio mėn. 01 d. VGTU Elektronikos fakulteto profesoriui R. Martavičiui pateikti du identiškus straipsnio egzempliorius, vadovo atsiliepimą ir diskelį su jo įrašu (arba siųsti elektroniniu paštu romanas.martavicius@el.vtu.lt).