Svetainės struktūra www.vgtu.lt My VGTU

Registracija


       2000 m. kovo 17 d. organizuojama jaunųjų mokslininkų konferencija "Elektronika ir elektrotechnika".
Konferencijos organizatoriai:
  • VGTU elektronikos fakultetas.
Organizacinio komiteto pirmininkas - prof., habil.dr. S. Štaras.
Organizacinio komiteto sekretorius - prof., habil.dr. R. Martavičius, romar@el.vtu.lt

       Numatomos tokios konferencijos sekcijos:
  • T121 Signalų technologija.
  • T125 Automatizavimas, robotika, valdymo inžinerija.
  • T170 Elektronika.
  • T180 Telekomunikacijų inžinerija.
  • T190 Elektros inžinerija.
  • T191 Aukštų dažnių technologijos
       Sekcijų posėdžiai vyks Vilniuje, VGTU Elektronikos fakultete. Kviečiame dalyvauti doktorantus, magistrantus ir kitus jaunuosius mokslininkus.
       Siūlomų pranešimų individualių paraiškų arba jų sąrašo lauksime iki 2000 m. vasario 21 d. Individualios paraiškos blankas pridedamas. Jį galite pasiimti ir užpildyti. Jeigu siųsite pranešimų sąrašą, sąraše nurodykite pranešimo autorių, jo pareigas, darbo vadovą, pranešimo pavadinimą, sekciją ir elektroninio pašto adresą. Konferencijoje pranešimų iliustracijas bus galima demonstruoti kodoskopu. Po konferencijos planuojama išleisti geriausių pranešimų rinkinį.
       Paraiškas dėl pranešimų šiuose posėdžiuose galima siųsti adresu:

              VGTU, Elektronikos fakultetas,
              Aušros Vartų 7A - 101k.,
              LT2600 Vilnius, Lietuva

Tel.                (8-22) 627706
Faksas:        (8-22) 627730
El. paštas:    konfelek@adm.vtu.ltKonferencijos programa

Konferencijos programos aprašymą skaitykite čia.


Reikalavimai straipsniams


       Straipsniai gali būti pateikiami lietuvių ar anglų kalbomis. Straipsnio apimtis 4-6 (A4 forma) puslapiai, atspausdinti lazeriniu spausdintuvu.

       Straipsnio medžiaga pateikiama šia tvarka:
       Straipsnio pavadinimas. Autoriaus (-ių) vardas ir pavardė, skliaustuose – sutrumpintas darbovietės pavadinimas, pvz.: VGTU. Straipsnio anotacija originalo kalba iki 500 ženklų.

       Pageidautina, kad paskutinis straipsnio puslapis būtų užpildytas visas. Straipsnio puslapius sunumeruoti pieštuku kairiojoje viršutinio puslapio dalyje. Lietuvių k. parašytiems straipsniams būtina reziumė anglų kalba. Anglų kalba straipsniams pateikiama lietuvių kalba parašyta reziumė. Reziumė rašyti taip: straipsnio pavadinimas, autorius (-iai), santrauka (iki 500 ženklų).

       Straipsnį pateikti diskelyje ir atspausdintą (teksto redaktorius Mikrosoft Word 97, Word 2000 arba Word 7 lietuviškos abėcėlės kodų lentelė Baltic Rim; tvarkyklė Winlika; šriftas Times New Roman, Times Lt). Rankraštį maketuoti A4 formato horizontaliame lape viena skiltimi, vienos eilutės protarpiu su tokiomis paraštėmis: viršuje – 2,5 cm, apačioje – 2,5 cm, kairėje - 2 cm, dešinėje – 16,7 cm. Pastraipas pradėti su 0,7 cm įtrauka.

       Rankraščio dalimis vartoti tokio dydžio ir stiliaus šriftą:
       Pavadinimas                              14 pt     pusjuodis
       Autorius                                    12 pt     pusjuodis
       Organizacija                              10 pt     kursyvinis
       Anotacija                                  10 pt     pusjuodis
       Pagrindinis tekstas                     10 pt     normalus
       Pastraipų pavadinimai                10 pt     pusjuodis
       Lentelės                                      9 pt     normalus
       Literatūros sąrašas                      9 pt     normalus
       Reziumė                                      8 pt     normalus

       Iliustracijos numeruojamos arabiškais skaitmenimis (3 pav.; Fig. 3), pusjuodžiu šriftu. Nuotraukos skenuojamos ir įkomponuojamos į tekstą.

       Lentelės numeruojamos arabiškais skaitmenimis (1 lentelė, Table 1), pusjuodžiu šriftu.

       Pastaba: autoriaus (-ių) parengtas ir suredaguotas straipsnis papildomai nebus redaguojamas.

       Straipsnio šablonas patalpintas sablonas.zip faile.

       Prašome iki 2000 m. gegužės mėn. 20 d. VGTU Elektronikos fakulteto profesoriui R. Martavičiui pateikti du identiškus straipsnio egzempliorius ir diskelį su jo įrašu.